Johan Detraux

Johan Detraux, sektepsycholoog en theoloog, werkte met moeders van geradicaliseerde jongeren.

“Als je niet empathisch bent, heeft deradicalisering geen enkele zin.”

johan de nieuwe psychiater
Johan Detraux, sektepsycholoog en vergelijkend godsdienst-wetenschapper in Leuven

Johan Detraux is een psycholoog die gespecialiseerd is in sektes en vergelijkend godsdienstwetenschapper in Leuven. Hij werkt in het Universiteir Psychiatrisch Centrum Kortenberg als onderzoekspsycholoog. Naast sektespecialisatie, heeft hij ook al met verschillende moeders van geradicaliseerde jongeren gesproken.

“Op curatief niveau en binnen het schoolsysteem wordt er nog steeds te weinig actief gederadicaliseerd. Toch moet je ook inzetten op preventie, kinderen van jongs af aan in contact brengen met verschillende culturen. Ook binnen de algemene samenleving moet er iets gedaan worden aan radicale gedachten en de mentaliteit van de mensen. Het is een complex probleem. Scholen en sociale omgevingen moeten de jongeren bijstaan in het vormen van interpretaties en meningen.”

Werken in fases

“Je leest in de krant wel eens uitspraken van imams over hoe ze jongeren deradicaliseren door met hen te praten over de godsdienst. Praten is belangrijk, maar het is slechts een luik naar actief deradicaliseren.

“Er zijn nog verschillende andere luiken waar we rekening mee moeten houden. De eerste signalen van deradicalisering worden vaak te laat opgemerkt, of bekeken als identiteitscrisis.”

In die eerste fase zijn die jongeren emotioneel en denken ze niet rationeel na. Dat noemen we de ‘love bombingfase’. In de volgende fase beseffen ze dat de realiteit niet in overeenstemming is met wat hen beloofd werd. Ook jongeren die nog aan het radicaliseren zijn komen in contact met die twijfelfase. Wij, als psychologen, moeten ervoor zorgen dat die twijfels de bovenhand nemen.”

Basisprincipes

Vertrouwen en empathie zijn basiselementen voor deradicalisering.

“Als psycholoog , is er ook een zekere flexibiliteit nodig. Vertrouwen en empathie zijn de basisprincipes van de psycholoog, en moeten ook bij deradicalisering gebruikt worden. Zonder vertrouwen mag je de beste psycholoog van het land zijn en alle principes toepassen die er zijn, de patiënt gaat niks vertellen. Je moet er ook voor zorgen dat je patiënt zich opnieuw kan integreren in de samenleving. Zonder nieuwe kansen kan die persoon nooit op het rechte pad blijven. Iemand die uit de gevangenis komt en oprecht zijn leven wil beteren maar geen kansen krijgt, dat is een fout van onze maatschappij.”